Dział Inwestycji i Obsługi Klienta
ul. Tkacka 4, 68-300 Lubsko,
tel. 68 470 49 99, e-mail: bok@lwik.lubsko.pl

Dział Inwestycji i Obsługi Klienta świadczy usługi w zakresie:

 • zapoznawania z warunkami zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • wydawania opinii na temat przyłączeń wodno – kanalizacyjnych ( dokument informujący Klienta o możliwości podłączenia wody na działce przeznaczonej do zabudowy),
 • przyjmowania zlecenia na wydawanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Lubsko (warunki techniczne do celów projektowych),
 • dokonywania uzgodnienia dokumentacji projektowych (wodno-kanalizacyjnych),
 • przyjmowania zlecenia zmiany warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 • przyjmowania zlecenia zmiany warunków świadczenia usług (np. zwiększenie poboru wody),
 • wynajmu sprzętu specjalistycznego:
  • koparko-ładowarka,
  • agregat,
  • zagęszczarka.
 • uzgodnienia spisu zawartości dokumentacji projektowej miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
 • przyjmowania podań, zleceń, odczytów liczników wodnych,
 • zamawiania usług świadczonych przez LWiK Sp. z o.o.:
  • wywóz nieczystości płynnych,
  • udrażnianie kanalizacji.