Sieć kanalizacji sanitarnej w Lubsku powstawała praktycznie od końca XIX wieku i przez cały wiek XX. Najstarsze (lata międzywojenne) betonowe odcinki kanalizacji są w bardzo złym stanie technicznym i praktycznie nadają się do wymiany. Znaczna część ścieków infiltruje do gruntu poprzez nieszczelności. Nowe odcinki sieci powstałe po roku 1980 oraz wcześniejsze wykonane z kamionki są na ogół w dobrym stanie technicznym.