Zgromadzenie Wspólników

  • Gmina Lubsko – jedyny wspólnik reprezentowany przez Janusz Dudojć – burmistrz Lubska

Rada Nadzorcza

  • Elżbieta Banaś                  – Przewodnicząca Rady
  • Iwona Elżbieta Poszwa   – sekretarz Rady
  • Krzysztof Nowakowski   – członek Rady

Zarząd

  • Prezes Zarządu- Kamil Zakrzewski