Lubskie  Wodociągi i Kanalizacja Spółka  z o. o. informuje, że akredytowane laboratorium ponownie przebadało wodę w ,,SUW” Górnej Glince zaopatrującego w wodę miejscowości: Lubsko, Dłużek, Chełm Żarski, Mierków, Ziębików, Gareji  i Budziechów

Podczas ponownego badania przeprowadzonego NIE STWIERDZONO obecność bakterii grupy coli.

Woda jest zdatna do spożycia!!!. 

Oficjalny komunikat Państwowego Powiatowego InspektoraSanitarnego w Żarach ukaże się 08.08.2023r.

Zarząd  LWiK  Sp. z o.o.