Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert

na Odtworzenie drogi ul. Poznańskiej w Lubsku z podziałem na części:

Część I –  odtworzenia drogi w ul. Poznańskiej w Lubsku – wykonanie podbudowy;

Część II –  odtworzenia drogi w ul. Poznańskiej w Lubsku – wykonanie nawierzchni drogi;

z możliwością negocjacji.

                                                                     

1. zapytanie ofertowe – odtworzenie nawierzchni ul. Poznańska         

2. zalacznik-1a-KOSZTORYS OFERTOWY -CZĘŚĆ I – Poznańska Lubsko 

3. zalacznik-1b-KOSZTORYS OFERTOWY -CZĘŚĆ II – Poznańska Lubsko   

4. zalacznik nr 2 projektowane postanowienia umowy cz.1

5.  załącznik nr 2a projektowane postanowienia umowy cz.II                            

6. załącznik- 3 oświadczenie wykonawcy                        

7. zalacznik-4 PRZEDMIAR ROBÓT -CZĘŚĆ I – Poznańska Lubsko

8. zalacznik-4a-PRZEDMIAR ROBÓT -CZĘŚĆ II – Poznańska Lubsko

9. zalacznik-5 -ST-LUBSKO-POZNAŃSKA

10. załącznik- 3 oświadczenie wykonawcy

MAPY